هدف

آموزش نوین هتلداری و آموزش نیروی انسانی متخصص و متعهد جهت رونق صنعت هتلداری


معرفی

دلیل اصلی ایجاد چنین استارتاپی خلا موجود در صنعت هتلداری و " تولید محتوا به روز هتلداری " ، " آموزش نوین هتلداری " و " آموزش پرسنل متخصص و متعهد هتلداری " با توجه به استاندارد های به روز دنیا و مطابق با موازین شرعی می باشد.