تالار گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از کوین ایران :

با تجسم تمامی این موارد، دیگر برای کسی تعجب آور نیست که جامعه رمز ارز ها با یک تحقیق و بررسی موشکافانه و فزاینده روبرو باشد؛ از جمله می توان به قانون گذاری ها به اشکال گوناگون از آمریکا گرفته تا چین در مورد توکن ها (Tokens) اشاره کرد. وجه مشترک عمومی در مباحث پیرامون …
نوشته سرنوشت توکن ها در 2018 اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://coiniran.com/tokens-story-in-2018/