انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

آریا بازار - عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تکیه بر ایده های قوی و متناسب با فضای کشور را اصلی ترین راهکار موفقیت در کسب و کارهای مجازی عنوان کرد و گفت: سعی داریم روی بحث اصلاح برخی قوانین ورود کنیم و با ارائه نظرات کارشناسی به فضای فعالیت کسب و کارهای نوپای مجازی امنیت بدهیم. آریا بازار - صنم ابراهیمی؛ رضا الفت نسب در گفت وگو با خبرنگار آریا بازار اظهار کرد: در حال حاضر حجم خرید و فروش آنلاین در بین کل خرید و فروش های آفلاین و آنلاین تنها 1درصد است؛ یعنی 99درصد خرید و فروش های ما از طریق همان سیستم سنتی بازار انجام می شود. وی درباره شرایط پیش روی این نوع کسب و کارها گفت: ذات این نوع کسب و کارها به این صورت است که به 3 تا 5سال هزینه زمانی و مالی نیاز دارد و پس از 3 تا 5سال و حتی در بعضی مواقع تا 7سال بعد به درآمدزایی می رسند. البته موارد استثنا هم وجود دارد و برخی توانسته اند زودتر نیز به سود دهی برسند. الفت نسب تاکید کرد: در این کار دو اصل بسیار مهم وجود دارد؛ اول ایده خوب و قوی و دوم جمع آوری تیم کاری مناسب. البته بحث سرمایه گذاری هم بسیار اهمیت دارد. وی افزود: ...
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/feaf96384887.h...-%d9%87%d8%a7/