هگزی پیکسل یک استودیو توسعه ی بازی است که ۲ سال پیش بنیان نهاده شده است. کار هگزی پیکسل متمرکز بر روی توسعه‌ی انبوه بازی های آنلاین چند نفره برای تلفن های هوشمند است.

بنیانگذاران و افراد کلیدی


مهناز راستگو

بنیان گذار، کارگردان هنری
سعید کاملی
بنیان گذار، توسعه دهنده بازی