http://WWW.TNP24.COM
مؤسسه دانش بنیان تدارک نرم افزار پایتخت پارسیان با تجربه قابل توجه در حوزه نرم افزاری کشور و بهره مندی از نیروهای متخصص جوان ایرانی در راستای تولید محصولات بومی دانش بنیان و تجاری سازی آن ها اقدام به ثبت و بهره برداری از ایده های نوپا و خلاقانه خود کرده است و در حال حاضر به دنبال گسترش بازار داخلی و خارجی خود می باشد.