«رهبر خدمتگزار» کسی است که به‌سادگی نیازهای تیم را برآورده می‌کند. این افراد دارای کمالات و سخاوت بالایی هستند. رویکرد آن‌ها می‌تواند یک فرهنگ مثبت را در شرکت‌های بزرگ ایجاد کند و روحیه و دلگرمی بالایی در میان اعضای تیم ایجاد کند.
طرفداران رهبری خدمتگزار بیان می‌کنند که این سبک راه خوبی برای حرکت روبه‌جلو در جهانی است که در آن ارزش‌ها روزبه‌روز مهم‌تر می‌شوند و اینجاست که رهبران خدمتگزار می‌توانند به خاطر ارزش‌ها، آرمان‌ها و اخلاقیات خود به قدرت دست یابند.