ترکیب واقعیت‌ها و حالت عاطفی یک فرد که باعث ایجاد احساس نیاز به خرید یک محصول یا خدمت در او می‌شوند مانند عواملی که انتخاب نهایی فرد از یک محصول خاص را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تیم بازاریابی یک کسب‌وکار به‌منظور افزایش فروش محصول خود معمولاً به‌صورت استراتژیک انگیزه‌های کلیدی خرید را در یک گروه مصرف‌کننده هدف بررسی می‌کند.