روشی که معمولاً مصرف‌کنندگان، کالا‌ها یا خدمات را خریداری می‌کنند (یا شرکت‌ها سفارش‌های خرید خود را انجام می‌دهند) ازنظر مقدار، تناوب خرید، زمان‌بندی و ... .