هدف گذاری و دسته بندی مشتریان خود را با ما بهبود ببخشید. شما می توانید برای سرعت بخشیدن به تکنیک های بازاریابی دیجیتال خود، از راهکار های ما استفاده نمایید. این موارد به سرعت به شما کمک میکند، تا بدانید که چگونه از طریق توصیه ها و منابع ما، بهترین شیوه و استراتژی را انتخاب نمایید. استراتژی بازاریابی دیجیتال شما، با انواع مشتریان و بازارهایی که شما هدف گذاری نموده اید، آغاز می شود. ما تمامی دسته بندی های مشتریان شما را در نظر می گیریم. راهنمای هدف گذاری و دسته بندی مشتریان هنگام مطالعه بر روی گزینه های هدف گذاری، ما روش های مهم و اساسی زیر را توصیه می کنیم:
  1. ویژگی ها و مشخصات مشتریان – رویکرد بازاریابی سنتی و کلاسیک
  2. ارزشیابی مشتریان کنونی و آینده – موثرترین و قابل رشد ترین دسته مشتریان کنونی خود را هدف قرار دهید، زیرا بر خلاف مشتریانی که در آینده بدست می آورید، قابل دسترس ترند.
  3. چرخه زندگی گروه های مختلف مشتریان – از آنجایی که منابع و دانش ما در زمینه بازاریابی آنلاین بسیار گسترش یافته و قدرتمند شده است، فرصت های بسیاری برای هدف گذاری از طریق بازاریابی ایمیلی و شخصی سازی وب سایت وجود دارد.
  4. رفتار مشتریان در نحوه بازخورد و خرید (قابل مشاهده و قابل پیش بینی هستند) – این روش اغلب به عنوان تحلیل های RFM یا FRAC شناخته می شود.
  5. رفتار چند وجهی مشتری (channel preference) – گروه بندی مشتریان، مطابق با channel preference
  6. تمرکز به مشتریان شامل ‏psychographics‏ – رویکردی رایج، برای ایجاد وبسایت هایی که مشتری محور هستند.

تعریف هدف گذاری و دسته بندی مشتریان دسته بندی مشتریان یا همان Segmentation ، رویکردهایی برای گروه بندی چشم انداز تجارت و مشتریانی نشان می دهد، که باعث می شود ارتباطات مستحکم تر شده و پیشنهادات، به آنها برسد و پاسخ مناسب و بهتری از این ارتباطات دریافت شود.


https://www.clickyab.com/blog/%d8%aa...7%d8%b1%db%8c/