در میان سایت‌های موجود درباره سینما، سایت مرجعی که نقد فیلم‌های ایرانی را داشته باشد، وجود ندارد. همین امر باعث ایجاد وب‌سایت سلام سینما شد. این سایت به ‌صورت شبکه اجتماعی است و منتقدان می‌توانند نقد خود و فیلم‌سازان در صورت تمایل اثر خود را روی سایت قرار دهند. در این شبکه اجتماعی فعالیت اصلی با متخصصین می‌باشد و مردم علاقمند از محتوای ایجاد شده توسط متخصصین و اعضای تیم سلام سینما بهره‌مند می‌شوند.

صاحب ایده: هادی راسخ لنگرودی