انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
پولیتو؛ یک کیف پول همراه


درباره استارت آپ فین‌تکی مهدی عبادی محمدعلی کرمی، احمد وطنی و علیرضا پورتقی


پولیتو یک کیف پول الکترونیک است و افراد می‌توانند با شارژکردن آن، در جاهای مختلف و به اشکال مختلف آن را خرج کنند. در حقیقت پولی از چرخه شتاب و شاپرک خارج می‌شود و به شبکه پولیتو وارد می‌شود ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D9%BE%D9%88%D9%...B1%D8%A7%D9%87