انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

مهری سیاه‌ریش؛ زرین‌پال / اگرچه این روزها تمام فکر و ذکر ما خواندن تصورات هیجان‌انگیزی است که از آینده و تکنولوژی‌های آن شکل می‌گیرد، اما باید قبول کنیم که آینده ترکیبی از روندهای آهسته و تغییرات سریع است. بسیاری از تکنولوژی‌هایی که این روزها تجربه می‌کنیم، چند سال پیش حتی قابل تصور نبودند و به‌ […]
نوشته در سال‌های آینده چگونه پول رد و بدل خواهیم کرد؟ اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. آینده پرداخت چگونه خواهد بود؟
  2. آیا تا سال آینده یک منبع اطلاعات قوی برای اعتبارسنجی مشتریان خواهیم داشت؟
  3. فرامرزی: می‌خواهیم خود را بر سرویس‌های ارزش‌افزوده متمرکز کنیم______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/81710