همانطور که از نامش پیداست به معنی رتبه بندی می باشد.رنکینگ را به روش های مختلف می توان تعریف کرد.اگر رنکیرتبه ای از پایین آغاز شود (یک بهترین باشد)، رنکینگ بهتری محسوب می شود و برعکس.اگر در بحث رتبه بندی، میزان بازدید سایت را در نظر بگیریم می توان به رتبه بندی سایت الکسا استناد کرد.اگر رتبه بندی در عبارت خاص در صفحه اول گوگل باشد، می توان گفت که سایت x با عبارت y رتبه بهتری دارد.


https://www.googletoprankingseo.com/...ng-factors.htm