نام استارتاپ: نیک نویس
وب سایت: niknevis.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۳
موضوع: تایپ و ترجمه
نام صاحب استارتاپ: علی حاجت پور
توضیح بیشتر:
سفارشات تایپ سریع و ترجمه تخصصی متون
فارسی سازی قالب وردپرس و راست چین سازی