انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

در اجرای ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، اولین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر همتی، رییس کل این بانک تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این شورا با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و اظهار نظر نسبت به […]
نوشته «اولین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/121499