انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

آمارها گاه دروغ می‌گویند، آن زمان که بخشی از واقعیت‌ها را به نمایش می‌گذارند و بخشی دیگر را سانسور می‌کنند. درباره تحول شعب هم آمارهایی منتشر می‌شود که خبر از حذف کامل شعب تا چند سال آینده می‌دهند؛ این در حالی است که نگاهی به کل تصویر تحول شعب چیز دیگری می‌گوید. ماهنامه عصر تراکنش […]
نوشته «پوست‌اندازی شعب / نگاهی به سناریوهای مختلف برای تحول شعب بانکی در جهان» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/120500