انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

علی‌نوری؛ مدیرعامل فن‌آوا کارت / پرداخت الکترونیک با وجود سابقه و عقبه محدود، به یکی از بازیگران مؤثر و غیرقابل چشم‌پوشی در اقتصاد ایران تبدیل شده ‌است. به نظر نمی‌رسد بتوان فردی حتی از عادی‌ترین افراد جامعه را حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور سراغ گرفت که ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک، زندگی و معیشت او […]
نوشته زمان پوست‌اندازی صنعت پرداخت الکترونیک در ایران فرا رسیده است اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. آیا صنعت پرداخت الکترونیک ایران در انتظار یک تحول است؟ چرا فقط ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیک داریم؟
  2. نظام پرداخت الکترونیک ایران چه زمان‌هایی از ریل خارج شد؟
  3. حسینی‌نژاد: بهترین زمان برای ورود صنعت پرداخت ایران به سطح بین‌المللی فراهم شده______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/86754