انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

IVentures act as a marketplace for ideas across all forms of interactive digital media. IVentures به عنوان یک بازار برای ایده ها در تمام انواع رسانه های دیجیتال تعاملی عمل می کنند.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/iventures-2018/