انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

CryptoFinance merges the traditional world of finance with companies focusing on exponential technologies that are built on the Blockchain. CryptoFinance دنیای سنتی مالی را با شرکت هایی که با تکنولوژی های نمایشی که بر روی Blockchain ساخته می شوند ادغام می کند.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/cryptofinance-2018/