انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Visual identity redesign and roadmap update during Q4 2018. طراحی مجدد هویت بصری و به روز رسانی نقشه راه در طول سال Q4 2018.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/rebranding-new-roadmap/