انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Instant Cryptocurrency Exchanges. مبادلات انتقالی Cryptocurrency.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/exchanges-on-roadmap/