⁣جلسه‌ای که در اکوسیستم مخالف‌های زیادی داشت و درنهایت کنسل شد

⁣▫️قرار بود در جلسه‌ای که ۲۹ مردادماه تشکیل می‌شود، موضوع درگاه‌های پرداخت و ایجاد یک پنجره واحد برای پرداخت کسب‌وکارهای اینترنتی بررسی شود؛ از دستور کار هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد خارج شد ⁣و تا زمانی که تغییرات خاصی ایجاد نشود، همه چیز مثل قبل خواهد بود.

▫️⁣محمدی در رابطه با علت کنسل شدن این جلسه توضیح می‌دهد: «علت این امر، عدم رسیدن به یک توافق کلی بوده است.» او اضافه کرد که این توافق باید بین بانک مرکزی،‌ انجمن فین‌تک، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اتفاق می‌افتاد که مهمانان جلسات تخصصی بودند.