بازار ارز (Foreign Exchange Market) یا به اختصار فارکس (Forex) بازاری است که در آن عرضه کنندگان ارز و تقاضاکنندگان ارز به معاملات ارزی می¬پردازند. بازار ارز را نباید در حکم مکان یا محل مشخصی تلقی نمود بلکه آن را باید در حکم مکانیسمی دانست که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز را برای انجام معامله ارزی به یکدیگر نزدیک می¬نماید.

✔️در واقع هر جا که خرید و فروش ارز انجام می-شود جزئی از بازار جهانی ارز می¬باشد . در بازار جهانی ارز عمده معاملات ارزی بر روی ارزهای کلیدی یا جهان روا (Key Currencies) صورت می¬پذیرد. بازار جهانی ارز به واسطه اختلاف ساعات نیم¬کره غربی و شرقی یک بازاری بیست و چهار ساعته است. بدین ترتیب بازار جهانی ارز به مرکزیت لندن انجام می شود. لندن که قلب مالی بازار جهانی است حدوداً یک چهارم معاملات ارزی را بخود اختصاص داده است. حجم روزانه معاملات ارزی در بازار جهانی ارز توسط بانک بین المللی تسویه (International Bank For Settlement) حدود معادل دو تریلیون دلار آمریکا برآورد شده است. بعد از لندن سایر مراکز مهم بازار جهانی ارز عبارتند از نیویورک، توکیو، فرانکفورت، پاریس، زوریخ، سنگاپور و هنگ کنگ. همان طور که بیان شد این بازار شبانه¬روز باز و فعال است زیرا تقریباً با بسته شدن بازار لندن بازار نیویورک فعالیت ارزی خود را آغاز و با بسته شدن بازار مزبور بازار خاور دور کار خرید و فروش ارزرا شروع و با تعطیل شدن این بازار بار دیگر در روز دیگر بازار لندن به معاملات ارزی می پردازد.

✔️ وظیفه و کار اصلی بازار ارز انجام تبادلات ارزی و انتقال قدرت خرید از کشوری به کشور دیگر می¬باشد. مثلاً وقتی بانکی در لندن حساب صادرکننده استرالیایی به ایران را بستانکار و همزمان حساب بانک ایرانی گشاینده اعتبار اسنادی (Issuing Bank) را بدهکار می¬نماید ارز یا قدرت خرید از ایران به استرالیا انتقال داده شده است. در واقع کالا با کشتی از استرالیا به ایران صادر لیکن عملیات ارزی در بازار ارز لندن و به صورت بین بانکی صورت گرفته است. قابل ذکر است که بخش عمده معاملات ارزی در بازار جهانی ارز به صورت بین بانکی (Inter Bank) انجام می¬شود.
✔️ بازار ارز اعتبارات کوتاه مدت برای تأمین مالی تجارت خارجی را تدارک می¬بیند. به علاوه این بازار امکانات لازم برای اجتناب از ریسک نوسانات و تغییرات نرخ ارز و نیز تسهیل امر تجارت را در اختیار تجار می¬گذارد.
اقدام در بازار جهانی ارز کاملاً تخصصی و فنی است بعبارتی برای خرید و فروش در این بازار باید به اصطلاحات و تکنیک¬های آن مسلط بود.

✔️ بازار ارز را نباید در حکم مکان خاصی تلقّی نمود عینیت این بازار در سیستم تجهیزات ارتباطی قابل مشاهده می¬باشد. وقتی که از بازار ارز بخصوص صحبت می¬شود مانند بازار دلار منظور کلیه مکان¬هایی خواهد بود که دلار را معامله می نمایند. بر این اساس بازار دلار کلیه مکان¬هایی مانند لندن، پاریس، زوریخ، نیویورک، توکیو، دبی، تهران، شیراز، کراچی، مسکو و سایر مناطق که دلار معامله می¬شود یعنی دلار خریداری یا فروخته می¬شود را در برمی گیرد.

📚 منبع: کتاب بانکداری خارجی
📝 مولف: مجتبی زمانی فراهانی

https://t.me/drpeymanmolavi