🔘تولستوی در 82 سالگی کتاب «من نمی توانم ساکت باشم» را نوشت.

🔘جرج برناردشاو در 93 سالگی نمایشنامه «قصه های خارق العاده پند آموز» را نوشت.

🔘پیکاسو در 90 سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید.

🔘چرچیل در 82 سالگی کتاب «تاریخ کشورهای انگلیسی زبان» را نوشت.

🔘سامرست موام در 84 سالگی کتاب «دیدگاه ها» را نوشت

☑️هیچوقت دیر نیست...