(قسمت دوم)
6⃣ تاثیر بازاریابی از طریق افراد بانفوذ بیشتر از گذشته شده است.
7⃣ تعداد بیشتری از بازاریاب‌ها به سمت ویژگی‌های انتشار از طریق شبکه‌های اجتماعی گرایش پیداکرده‌اند.
8⃣ استوری های اینستاگرام هرروز محبوب‌تر می‌شوند.
9⃣ تعداد افرادی که از جستجوی صوتی برای یافتن سریع پاسخ پرسش‌هایشان استفاده می‌کنند، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
🔟 برندها برای ارایه پیام‌های تبلیغاتی موثر به بازدیدکنندگانشان از محتوای هوشمند و پویا استفاده می‌کنند.