⁣درمانه یک استارتاپ حوزه سلامت است که از زمان راه‌اندازی تاکنون خدمات متنوعی به فعالیت‌های خود افزوده است. طبق شنیده‌ها، محبوبترین سرویس این استارتاپ ویزیت مجازی به وسیله هوش مصنوعی است. مختصری از حال و احوال درمانه و البته تحولات اکوسیستم در سال ۹۶ را، از زبان حسن بندبنی، مدیرعامل درمانه می‌شنویم.
👇
🔗 ⁣شنبه‌پرس | علی‌بابا، زورق و الوپیک؛ خوب‌های سال 96 - شنبه‌پرس