⁣در رویداد منتور دی کارایا که برای اولین بار در باشگاه کارآفرینی تیوان برگزار شد، پنج نفر از سرمایه‌گذران نیک‌اندیش کارایا به همراه تیم اجرایی کارایا در جمع تیم‌های حاضر در باشگاه کارآفرینی تیوان قرار گرفتند. در این دورهمی، اعضای تیم‌های آی‌هلتس، سبک تو، زبان تیپس، ونو، رانگو، پلانیوم و حسابیت خود را به سرمایه‌گذارن معرفی کردند و در رابطه با کسب‌وکارها به گفتگو پرداختند.

گزارش این رویداد را در شنبه پرس بخوانید.
🔗 ⁣شنبه‌پرس | اولین رویداد کارایا منتوردی برگزار شد - شنبه‌پرس