اخذ کارت بازرگانی در مشهد

براساس شیوه‌نامه ابلاغی اتاق ایران، روش محاسبه هزینه صدور گواهی مبدا تجمیعی در اتاق تهران تغییر می‌کند. براساس این ابلاغیه، هزینه صدور گواهی مبدا و فرم A به ازای هر فقره اظهارنامه گمرکی تا مبلغ 200 هزار دلار معادل 250 هزار ریال و در صورتی که مجموع مبلغ اظهارنامه بیش از 200 هزار دلار باشد، به ازای هر 100 هزار دلار مبلغ 50 هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه خواهد شد.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، این تغییرات براساس شیوه‌نامه ابلاغی اتاق ایران از روز چهارشنبه اول مهر ماه اعمال می‌شود. لازم به ذکر است چنانچه بنابه درخواست خریدار، اتاق تهران به صدور گواهی مبدا تجمیعی (صدور گواهی مبدا به ازای چند اظهارنامه گمرکی و چند بارنامه حمل) اقدام کند، هزینه صدور گواهی مبدا تجمیعی به ازای هر اظهارنامه یا بارنامه حمل معادل 250هزار ریال محاسبه و دریافت می‌شود.


برای مثال، چنانچه فردی با یک اظهارنامه به ارزش 250هزار دلار و یک بارنامه حمل اقدام به دریافت گواهی مبدا کند، مبلغ قابل پرداخت 300 هزار ریال خواهد بود. اما صدور گواهی مبدا مشتمل بر سه اظهارنامه به ارزش 250 هزار دلار، 160 هزار دلار و 380 هزار دلار، برابر یک میلیون و 650 هزار ریال هزینه دربر خواهد داشت.


مبنای محاسبه صدور گواهی مبدا با سه اظهارنامه به این نحو است که هزینه صدور گواهی مبدا برای هر یک از این اظهارنامه‌ها به ترتیب 300 هزار ریال، 250 هزار ریال و 350 هزار ریال برآورد می‌شود که مجموع آن به 900 هزار ریال می‌رسد. این رقم با احتساب هزینه 750 هزار ریالی بارنامه حمل اضافی، در مجموع یک میلیون و 650 هزار ریال برآورد می‌شود.