با سلام جهت انجام پروژه ای به صورت دورکاری نیازمند برنامه نویس اندروید(شرایط توافقی) هستیم . سپاس 09307456068