هدف

انجام کارها بر اساس علاقه مندی شما، جمع شدن و دورهمی افراد خاص با علایق خاص، کم کردن هزینه ها، ترویج دوستی و افزایش نشاط اجتماعی، یافتن مکان های جدید مورد علاقتون، داشتن کانال شخصی و درآمدزایی، ایجاد شغل، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک ، افزایش بهره وری و ترویج ورزش در جامعه


معرفی

اولین سرویس
به اشتراک گذاری انواع رویدادها به همراه خودروی شخصی در جهان