فرم‌ها (Forms) یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به تعامل مخاطب با وب‌سایت می‌باشند. در این اینفوگرافی به برخی از اصلی‌ترین بایدها و نبایدها در طراحی فرم اشاره می‌کنیم.
ضمنا هیچکدام از این موارد وحی منزل نیستند (!) و صرفا یک سری قوانین عمومی در مورد طراحی فرم‌ها می‌باشند و خب هر قانونی می‌تواند تبصره‌ای نیز داشته باشد!
بایدها و نبایدهای اصلی در طراحی فرمهای وبسایت

بایدها و نبایدهای اصلی در طراحی فرم‌های وب‌سایت - شبکه مدیران Modir TV