کارگاه آموزشی مالکیت فکری با حضور شرکت کنندگانی از شرکت های دانش بنیان و دانشجویان علاقه مند به این حوزه توسط دکتر برنایی برگزار شد. همچنین کارگاه آموزشی استراتژی های تجاری سازی و ارزشگذاری اختراعات و دانش فنی دکتر یوسف قاسمی نیز از دیگر برنامه‌های جانبی کانون پتنت در نمایشگاه ساخت ایران بود. در این کارگاه های آموزشی، مواد نه گانه مالکیت فکری که قابلیت ثبت دارند معرفی شد. از آنجا که ثبت مالکیت فکری، قوانین بین المللی واحد نداد و هرکدام از کشورها از قوانین خود استفاده میکنند، کشور آمریکا به عنوان یکی از پنج مرجع ثبت پتنت ( امریکا، اتحادیه اروپا، چین، کره و ژاپن) معرفی و برخی قوانین آن تشریح شد. همچنین به نکاتی که مخترع باید در هنگام ثبت پتنت به آن توجه داشته باشد در این کارگاه اشاره شد. از جمله توجه به نو بودن و داشتن گام ابتکاری برای اختراع، اقدام به ثبت موقت اختراع در آمریکا حتی قبل از ثبت آن در ایران ( ثبت اختراع در ایران جزو موارد افشا پتنت است و مانع ثبت آن در کشورهایی دیگر میشود). آشنایی با pct به عنوان مهلت سی ماهه ثبت اختراع در تعدادی از کشورهای عضو معاهده پاریس. توجه به نحوه نگارش اظهارنامه و اهمیت آن در رد یا تایید یک اختراع ...مفاهیم تجاری سازی اختراع و روش ها و استراتژی هایی که برای تجاری سازی میتوان استفاده کرد نیز تبیین شد. همچنین روش های ارزش گذاری اختراعات و اهمیت آن برای شرکت کنندگان توضیح داده شد.
کانون پنت ایران با برپایی این کارگاه های آموزشی قصد دارد تا شرکت های دانش بنیان، اساتید و دانشجویان دارای اختراع را با قوانین و روش های ثبت اختراع آشنا کند، همچنین برای ثبت پتنت، حمایت مالی 90 درصدی را در نظر گرفته است.

کانون پتنت ایران | اخبار | توانمند سازی شرکت های دانش بنیان در حوزه مالکیت فکری، تجاری سازی و ارزش گذاری اختراعات ، در دو کارگاه آموزشی