تنها یک بار بهترین ها را داشته باشیم تا بر خلاف مصرف گرایی قرن بیست و یکم به پیش برویم....
در زمانه ای به سر می بریم که کمتر می شد تصوری از آن را داشت. و هر چه پیش تر می رویم گویی به دنیایی دیگر قدم می گذاریم. دنیایی که هیچ چیزش همچون گذشته نیست.. روزها از پی هم می گذرند و چون تندبادی بر آدمی و زندگی اش اثر می گذارند. در این میان لحظه های زندگی ارزشی دیگر پیدا می کنند. زمان ارزشی دیگر پیدا می کند. درست در همین جای کار است که زمان است که بازی ها را به جریان می اندازد. رفته رفته جامعه های انسانی به سوی مصرف گرایی هرچه بیشتر می روند و کالاها ارزشی دیگر پیدا می کنند. کالاهایی که رفته رفته با تنوعی انبوه و کیفیت هایی متفاوت وارد بازارها می شوند. و باز هم کیفیت تابعی می شود از زمان بر زندگی انسان ها. کارخانه ها برای رسیدن به سود بیشتر به مصرف گرایی بیشتر جامعه دامن می زنند و در این میان اندک اند تولید کنندگانی که کیفیت را بر کمیت برتر می دانند و تلاش می کنند تا زمان استفاده ی مفید کالا را به سطح بالایی برسانند.
این روزها با جستجویی کوچک در اینترنت می توانیم هر آنچه را می خواهیم به دست آوریم اما نمی توانیم همچون گذشته های دور بر اساس تجربه آنچه را می خواهیم داشته باشیم.
ما در بیتروان تلاش می کنیم بهترین کالاهای داخلی و خارجی را به دور از هرگونه تعصبی به نامی خاص در مجموعه ای گردهم آوریم. حال چه بهتر که آن کالا ساخته ی دست یا اندیشه ی یک ایرانی باشد.