زمانی که این چاقو را بر روی سطح کره بکشید با سوراخ های کوچکی که بر روی چاقو ایجاد شده براحتی می توان سطحی از کره را بدون هیچ زحمتی برداشت و بر روی نان داغ مالید.
چاقوی مخصوص کره خوری | مرجع ابداعات و اختراعات