انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

با توجه به سوالات مکرر کاربران در خصوص ارسال نشدن پیام کوتاه امنیتی Fa2 و بررسی سایت و نامه نگاری با بخش پشتیبانی سایت بلاکچین ،آنها اظهار نموده اندکه هیچ مشکلی در سیستم سایت نمیباشد و پیشنهاد داده اند تا مشکل را از طریق اپراتورها ایران پیگیر شویم . بنا به وظیفه این سایت درخصوص […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/blockchain-info-banned-iran/