تلگرام امروز ۱۴ اسفند ۹۶ ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه قطع شده است
این قطعی از خود تلگرام است
برخی شماره ها قادر به اتصال هستند
این مشکل ارتباطی با ورژن تلگرام و تلگرام ایکس و ... ندارد و بزودی رفع می شود