سامانه هوشمند آنلاین مربیگری بدنسازی، راهکار نرم افزاری جهت سهولت در ارئه برنامه های تمرینی و غذایی توسط مربیان تمامی رشته های ورزشی به ورزشکاران، ثبت سابقه آنها، ارائه نمودارهای تغییرات جسمانی ورزشکاران، آموزش تصویری، متنی و ویدئوای نحوه انجام صحیح حرکات ورزشی، محاسبه خودکار ارزش های غذایی وعده های غذایی و ارتباط مستقیم و موثر بین ورزشکار و مربی