محلی فود با هدف دسترسی آسان ،ارزان و مطمئن همه مردم ایران به مواد غذایی سالم و طبیعی راه اندازی شده است . امروزه خوردن مواد غذایی سالم دغدغه همه ما است