به گزارش پرداخت برتر از شرکت ارتباط فردا، علی بدیعی به عنوان مدیر مرکز نوآفرینی فردا (فینووا) انتخاب شد او پیش از این به عنوان مدیرعامل شتابدهنده آرنا و معاون توسعه زیست بوم کارآفرینی شرکت پیشران به فعالیت مشغول بود. مرکز نوآفرینی فردا(فینووا) یکی از مجموعه‌های شرکت تجارت‌ الکترونیکی ارتباط فرداست که از زمستان ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است از همین رو با توجه به گذشت بیش از دو سال از فعالیت‌های شرکت و توسعه کسب و کارهای فین‌تک و نوپا بازطراحی فعالیت‌های این شرکت مدنظر قرار گرفته‌است. فینووا با رویکرد تحقق فرایند نوآوری باز شکل گرفت و حوزه اصلی فعالیت آن صنعت فناوری مالی است. بدین ترتیب فینووا بازوی اجرایی شرکت ارتباط فردا برای حمایت از استارت‌اپ­های فینتک خواهد بود که در کنار فینوتک (پلتفرم فنی بانکداری باز شرکت ارتباط فردا) مجموعه کاملی از خدمات به فینتک‌ها را عرضه خواهند کرد. اولین مدیر فینووا ناصر غانم‌زاده بود که از بدو تاسیس راهبری این مجموعه را برعهده داشت؛ از این پس سید علی بدیعی این مسئولیت را ایفا خواهد کرد. این مرکز هم‌اکنون در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال فعالیت است.

علی بدیعی به عنوان مدیر مرکز نوآفرینی فردا (فینووا) انتخاب شد