شاید برای شما پیش آمده باشد که برای دریافت ویزیت ساعت ها معطل شده باشید و علاوه بر تحمل سختی بیماری سختی نشستن ساعت ها بر روی صندلی بیمارستان و یا مطب پزشکان را تجربه کرده باشید.
اسپاد با مطالعه دقیق فرایند های ثبت وقت و مدیریت پذیرش ها در بیمارستان های بزرگ اقدام به تولید سرویس مدیریت مراکز درمانی نموده است. این سیستم به صورت یک پارچه با امکان رزرو از طریق موبایل اپ و سیستم های تلفن گویا (ivr)، شرایط استفاده آسان تر و همه جانبه ای را برای بیماران تدارک داده است.
تولید در فناوری اطلاعات اسپاد به سفارش شرکت موژان گستر ماد