میزچت یک پلتفرم ابری ایرانی تعامل، تحلیل رفتار و گفتگوی زنده اینترنتی برای کسب و کار ها و وب سایت ها است.
میزچت به صاحبان کسب و کار اجازه میدهد در وب سایت یا اپ خود با کاربرانشان به صورت زنده تعامل و گفتگو کنند و در بازدیدهای بعدی رفتار آن ها را تحلیل نمایند.
همچینین میزچت کمک میکند بازدیدکنندگان وب سایت خود را به مشتریان خود تبدیل کنید یا آن ها را برای رسیدن به پاسخ هایشان بدون معطلی راهنمایی کنید.