تالار گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از کوین ایران :

عموما مردم هیچ نظری راجع به این که چه اطلاعاتی توسط آن ها تولید می شود یا چگونگی استفاده از این اطلاعات، نداشته و هیچ سودی نیز از این طریق عایدشان نمی شود. Biotron با بازگرداندن کنترل و شفافیت به شخص سازنده ی داده، این روند را اصلاح خواهد کرد. اعمال و رفتار سازندگان Biotron …
نوشته Biotron: راهی برای کنترل و درآمد زایی از داده هایی که خلق می کنید اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://coiniran.com/biotron-project/