مشکل قطعی تلگرام سراسری است و فعلا ارتباطی با فیلترینگ ندارد / 12 بهمن 96