سامانه مدیریت هوشمند آب در کشاورزی برای ارتقاء راندمان‌های مختلف بهره‌برداری از آب در بخش کشاورزی طراحی و ساخته شده است. این سامانه شرایط دسترسی زمانی به آب، کمًیت وکیفیت آب، راندمان‌های آبیاری، شرایط اقلیم و خاک را مدنظر قرار می‌دهد. سیستم با در نظر گرفتن هزینه‌های کشت و کار و دوره سرمایه‌گذاری، الگوی کشت بهینه را ارائه می‌کند. سپس برنامه آبیاری متناسب را ارائه می‌دهد. این سیستم قادر است انتخاب گیاهان را بر عهده کشاورز بگذارد. به منظور راهبری نیازی به تخصص بالای کشاورز نیست؛ لذا کافیست اطلاعات مربوط به قیمت فروش محصول، هزینه‌های تولید، تاریخ کشت و برداشت، و شرایط دسترسی به آب را در فرم‌های مربوطه تکمیل کند.
سیستم دارای ارتباط پیوسته بین پلتفرم اینترنت اشیاء و شبکه حسگر بی‌سیم مستقر در سراسر منطقه کشاورزی است. به‌طوری‌که تغییرات آب و هوایی روزانه را در نظر می‌گیرد. سپس با توجه به شرایط زمانی دسترسی به آب، شرایط کمّی و کیفی منابع آبی، تخصیص بهینه آبیاری به الگوی کشت برای رسیدن به بیشترین بهره‌وری را تعیین می‌کند. از آنجایی حسگرها و شبکه آن توسط آزمایشگاه اینترنت اشیاء طراحی و ساخته شده است، لذا علاوه بر کمترین وابستگی به فنّاوری برون مرزی، دارای هزینه پیاده‌سازی بسیار اندک در سطوح وسیع است. استفاده از این سامانه گامی در جهت افزایش قدرت رقابت محصولات کشاورزی کشور در بازارهای جهانی است.
این سامانه در سه کشت و صنعت بزرگ کشور(فدک، اتکا و ستاد اجرای فرمان امام ره) و طرح بزرگ کشت فراسرزمینی در کشور قزاقستان در حال اجراست.