راهنمای مصاحبه‌مشتریان در مشتری‌سازی و استارتاپ ناب

بیرون زدن از ساختمان و مصاحبه درست با مشتریان از مهمترین کارهایی است که استارتاپ‌ها باید به‌خوبی انجام دهند. در این اینفوگرافیک مهمترین نکته‌های مصاحبه مشتریان گفته شده است.

نسخه با کیفیت بهتر رو از اینجا بارگیری کنید.

نسخه انگلیسی را اینجا می‌توان دید.

رونوشت از راهنمای مصاحبه‌مشتریان در مشتری‌سازی و استارتاپ ناب