پی پینگ اولین سیستم پرداخت P2P برای اشخاص و کسب و کار ها است تا بتوانند انتقال وجه را بسیار آسان تر از دستگاه های خود پرداز و درگاه های آنلاین بانکی انجام دهند. اگر شخصی بخواهد وجهی به شما پرداخت کند به آدرس پی پینگ شما می رود http://payping.ir/YOUR_NAME و مقدار مورد نظر را مشخص می کند. پس از آن تنها کاری که می بایست انجام شود همان فرآیند خرید آنلاین است.

بنیانگذاران و افراد کلیدی


سعید مشهدی

بنیان گذار،توسعه دهنده
مسعود مشهدی
بنیان گذار، توسعه دهنده، تجزیه و تحلیل داده ها