انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی یک عضو هیات مدیره شرکت ملی پست را منصوب کرد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-571843