انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


وزیر ارتباطات با بیان اینکه اقدامات مدیران را در اتاق شیشه‌ای قرار داده است، گفت: با گسترش کسب و کار نو پا و نبود قوانین مناسب، مراجع دولتی و قضایی برای این کسب و کار ایجاد موانعی کرده‌اند که باید حل شود.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-572153