انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

اتاق تهران می تواند صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر را مخصوص استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل دهد.
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/45f296395714.h...7%d8%b1%db%8c/