http://ratarayan.com

کاتب یک نرم افزار کمک آموزشی است که با استفاده از امکانات تلفن همراه دانشجو می تواند خدمات متعددی را جهت تسهیل نحوه یادگیری ارائه دهد. یکی از خدمات کاتب : دانشجویان با استفاده از کاتب می توانند صدای اساتید خود را ضبط نموده و در پایان جدا از دریافت فایل صوتی فایل تکست آن را در نرم افزار موبایل خود دریافت نمایند. از دیگر مزایای کاتب انتخاب سیستم آموزشی تحت وب(lms) مانند مادول و دریافت اطلاعات آموزشی آن مانند ویدئو، امتحان، صدا و ... بر روی نرم افزار با امکان طبقه بندی آن است.